Ukázka mojí práce - novinové články, noviny

Votické noviny: https://www.mesto-votice.cz/rocnik-2014/ms-19031/p1=19031
 
Sedlčanský kraj: https://www.sedlcansky-kraj.cz/cz/archiv.html
 
Rytířské noviny: https://www.blanicti-rytiri.cz/userfiles/files/RN2014_compressed.pdf