PŘÍPRAVA PROSLOVŮ NA KLÍČ 

Čeká vás velký den? Potřebujete projev či proslov na něž se nezapomíná? Projevy k rodinným oslavám, církevním i světským svátkům, projevy pro starosty, ředitele škol či firem, svatební proslovy, pohřební projevy - pro více informací mě kontaktujte.

Nabízím též provedení zápisů do obecních kronik a recenzování knih a učebnic.