Novinky 2015

Článek o křtu knihy o Janu Herbenovi v Jiskře

 
 

V úterý 24. listopadu se uskutečnil slavnostní křest knihy o Janu Herbenovi

VOTICE V klášteře svatého Františka z Assisi se uskutečnil v úterý 24.listopadu v podvečer křest knihy Jany Špačkové Jan Herben. Politik, novinář, spisovatel (1857 - 1936).
Děkuji za úvodní slovo Evě Křížkové z Městské knihovny Votice a Václavu Šustrovi z Vlastivědného klubu, dále též Janě Hejhalové a Markétě Králové z Městského kulturního centra ve Voticích, Václavu Peterkovi a Františku Vávrovi za pořízení dokumentace, Monice Černé a Petře Špačkové za zajištění prodeje knih, Stáně Špačkové a Iloně Spálenkové za zajištění občerstvení, Anně Herbenové za podporu a zhruba sedmdesátce návštěvníkům křtu za zakoupení knihy, květinové dary a vytvoření příjemné slavnostní atmosféry.
 
Foto: František Vávra
 

Votické noviny z 20. 11. 2015 (č. 22)

 
 
 

Politik, novinář a spisovatel Jan Herben se dočkal biografie

VOTICE V úterý 24. listopadu v podvečer pokřtí Jana Špačková svou novou knihu, věnovanou politikovi, novináři a spisovateli Janu Herbenovi.  Křest spojený s besedou a promítáním sedmnáctiminutového dokumentu, na němž autorka knihy spolupracovala s pravnučkou Jana Herbena Annou a štábem ČT 1 se uskuteční od 17 hodin v refektáři letos zrekonstruovaného kláštera svatého Františka z Assisi ve Voticích.

„Jan Herben, novinář, redaktor časopisu Čas, spisovatel a politik vstoupil na scénu veřejného života v polovině osmdesátých let a pohyboval se na ní v podstatě takřka až do své smrti v roce 1936. Narodil se za Bachova absolutismu, zažil zklamání české politiky z dualismu, nástup aktivní politiky, rozvoj české společnosti v 80. letech 19. století, zavedení všeobecného volebního práva, ale i první světovou válku, rozpad Rakouska-Uherska a první republiku, světovou hospodářskou krizi a nástup fašismu v Německu. To jsou obrovské změny ve společnosti, jež se odráží v jednom lidském životě… Herben měl dar tyto změny zaznamenat a také díky němu a jeho práci víme, jak tyto změny česká společnost prožívala,“ představuje osobnost, jíž věnovala biografii o dvou set dvaceti stranách Jana Špačková. Ta na knize pracovala dvanáct let, během nichž prostudovala prameny dostupné v archivech po celé republice, ale i pozůstalost, která je v majetku potomků Jana Herbena. „Díky tomu se mi podařilo poměrně přesně nastínit celý Herbenův životní příběh a charakterizovat jeho osobnost,“ vysvětluje autorka, která se v knize zabývá i složitou otázkou vztahu Herben – Masaryk nebo otázkami Herbenovi finanční situace a nařčení z defraudace z mostecké sbírky pro sirotky. Součástí knihy jsou také citace z Herbenových děl, korespondence, ale i vyjádření současníků, ne vždy pochvalná.

Jana Špačková se ve své knize věnuje též pozornost Herbenovu rodišti, sociálním poměrům, z nichž Jan Herben pocházel a také tehdejší pražské společnosti, v níž se pohyboval. Na příkladu Hostišova u Votic, kde si Herben zřídil letní byt, je vysvětlen český fenomén chalupaření. Hostišovská vila je představena jako místo setkávání a v letech první světové války také jako jedno z „hnízd“ českých „Mafiánů“.

Součástí knihy jsou fotografie a další obrazový materiál, jež je zveřejněn vůbec poprvé.


Po křtu bude kniha k dostání v Městském kulturním centru Votice, v Nakladatelství Nová forma, v knižním e-shopu https://www.stahuj-knihy.cz/ nebo na webu https://janaspackovaknihy.webnode.cz/.

 

Termín křtu knihy o Janu Herbenovi  - úterý 24. listopadu 2015

Přátelé, kamarádi, příznivci biografické literatury a regionálních dějin, dovoluji si Vás pozvat na křest knihy Jan Herben: Novinář, politik, spisovatel (1857 - 1936).

Listopad 2015: Křest knihy Jan Herben: Novinář, politik, spisovatel (1857 - 1936)

V pracovně pod stolem netrpělivě očekává svoje čtenáře nová knížka, na níž jsme pracovala dvanáct let... Kolikrát jsem ji přepsala a předělala, to se asi ani nesluší říkat. 
Slavnostní křest: xx. listopadu 2015, refektář Kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
 
 
 
 

Říjen 2015: Votický klášter ožívá a já jsem u toho!

Návrhy a realizace expozic Vítejte ve Voticích! Z historie města., Černobílé krásy Voticka Antonína Kříže, Barevné krásy Voticka Miroslava Brdka, Z realizace projektu Votický klášter ožívá!
Finální korektury a úprava expozic Z historie františkánů a františkánského kláštera ve Voticích (Jana Zelenková, Václav Šustr, Jiří Maršíček), Zapsali se do dějin města (Jana Zelenková, Václav Šustr, Jana Špačková)
Grafika: Hana Pechačová
 
 
Foto: Ladislav Jerie, Benešovský deník