Ukázka mojí práce - knihy

PAMĚTNÍ KNIHY POLITICKÉ OBCE JEŠETICE
A4, 123 stran, ISBN 978-80-7453-541-3

www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/11-1-HISTORIE/0/5/831-Savrda-Ant-Kores-Fr-Heran-Jan-Pametni-knihy-politicke-obce-Jesetice

Obec Ješetice na Benešovsku se může pochlubit pečlivě psanými pamětními knihami, na jejichž obsahu se v letech 1929 – 1940 podíleli tři kronikáři: Antonín Šavrda, František Koreš a Jan Heráň. Jejich nástupkyní a pokračovatelkou ve vedení obecní kroniky je Jana Špačková, která ručně psané a vzhledem k velkému záběru regionální historie Voticka, Mladovožicka a Sedlecko-Prčicka historicky cenné pamětní knihy připravila k vydání.
Text pamětních knih pochází sice z první poloviny 20. století, pečliví kronikáři však nahlédli do urbáře, historických map, vyslechli pověsti a ústně tradované příběhy, které do kroniky zaznamenali. Knihu autorka přepisu doplnila o dobové fotografie, dokládající život v obci a její proměnu během staletí.
„Předávat něco tak cenného, jako jsou vzpomínky na domov a vše, co s tímto pro nás milovaným místem souviselo, je jeden z důvodů, proč psát obecní kroniku. Místo, kde jsme vyrostli, kde žijeme, je naším domovem až teprve tehdy, když ho důvěrně známe. Je to naše dědictví po předcích, které udržujeme, hýčkáme, rozmnožujeme a předáváme další generaci. A tohoto hýčkání, udržování, rozmnožování a předávání se ješetičtí kronikáři zhostili se ctí a dnes se dle mého soudu tyto pamětní knihy řadí mezi jedny z nejlépe zpracovaných knih na Benešovsku, možná díky tomu, že první kronikář Antonín Šavrda sbíral cenné zkušenosti od významného regionálního kronikáře a autora velkolepého díla Sedlčansko, Sedlecko a Voticko Čeňka Habarta,“ říká Jana Špačková, vystudovaná historička, která dnes pracuje jako novinářka.
Díky vstřícnosti obce Ješetice lze knihu zakoupit za zlevněnou cenu v Městském kulturním centru na Komenského náměstí ve Voticích nebo na e-shopu www.stahuj-knihy.cz (žánr historie) nebo přímo u autorky přepisu Jany Špačkové (601 584 778, jana.spalenkova@gmail.com).

 

DENÍK BRONISLAVY HERBENOVÉ. ŽIVOT ŽENY NA PŘELOMU 19. A 20. STOLETÍ
A5, 111 str., ISBN 978-80-7453-534-5

www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/0/3/5/823-Spackova-Jana-Denik-Bronislavy-Herbenove

Bronislava Herbenová, rozená Foustková (20. října 1861 Brno – 7. března 1942 Praha) byla českou autorkou knih pro děti a překladatelka z ruštiny a francouzštiny. Za Jana Herbena, spisovatele, novináře a politika z „masarykovského kruhu“ se provdala po krátké dráze učitelky roku 1892, kdy jejich známost trvala již dvanáct let.  Dalo by se říci, že Jan Herben byl šestapadesát let hlavou vztahu a Bronislava krkem, který tou hlavou otáčí…
Díky deníku, který po sobě zanechala, se nejen dozvídáme o rodinných strastech, jako jsou porody, potraty nebo láska a nevraživost mezi příbuznými, ale také mnohé o životě pražské a votické společnosti končícího 19. století. Díky nezpochybnitelnému vypravěčskému talentu nás Bronislava zavede nejen do redakce, kde vzniká v té době nejčtenější časopis Čas, ale také do rodin pražské tehdejší elity –  do rodiny budoucího československého prezidenta T. G. Masaryka, básníka Josefa Svatopluka Machara nebo českého filosofa Františka Drtiny. Jejím prostřednictvím se také podíváme do hostišovské chalupy, postavené na začátku století podle plánů architekta Jana Kotěry v Hostišově u Votic. 
Kniha Deník Bronislavy Herbenové. Život ženy na přelomu 19. a 20. století obsahuje řadu dosud nepublikovaných fotografií a historických dokumentů.  Autorka Jana Špačková, která loni v září vydala knihu Pamětní knihy obce Ješetice, o ní říká: „Jde vlastně o můj první knižní počin, který přesáhuje hranice regionu. Knížka vychází v nakladatelství Nová forma a je k dostání na e-shopu www.stahuj-knihy.cz (žánr historie) nebo v Městském kulturním centru Votice na Komenského náměstí nebo přímo u autorky (601 584 778).
 

JAN HERBEN. NOVINÁŘ, POLITIK, SPISOVATEL (1857 - 1936)
A5, 221 stran, ISBN 
978-80-7453-606-9

https://www.stahuj-knihy.cz/stahujknihy/eshop/11-1-HISTORIE/0/5/904-Spackova-Jana-Jan-Herben

„Jan Herben, novinář, redaktor časopisu Čas, spisovatel a politik vstoupil na scénu veřejného života v polovině osmdesátých let a pohyboval se na ní v podstatě takřka až do své smrti v roce 1936. Narodil se za Bachova absolutismu, zažil zklamání české politiky z dualismu, nástup aktivní politiky, rozvoj české společnosti v 80. letech 19. století, zavedení všeobecného volebního práva, ale i první světovou válku, rozpad Rakouska-Uherska a první republiku, světovou hospodářskou krizi a nástup fašismu v Německu. To jsou obrovské změny ve společnosti, jež se odráží v jednom lidském životě… Herben měl dar tyto změny zaznamenat a také díky němu a jeho práci víme, jak tyto změny česká společnost prožívala,“ představuje osobnost, jíž věnovala biografii o dvou set dvaceti stranách Jana Špačková. Ta na knize pracovala dvanáct let, během nichž prostudovala prameny dostupné v archivech po celé republice, ale i pozůstalost, která je v majetku potomků Jana Herbena. „Díky tomu se mi podařilo poměrně přesně nastínit celý Herbenův životní příběh a charakterizovat jeho osobnost,“ vysvětluje autorka, která se v knize zabývá i složitou otázkou vztahu Herben – Masaryk nebo otázkami Herbenovi finanční situace a nařčení z defraudace z mostecké sbírky pro sirotky. Součástí knihy jsou také citace z Herbenových děl, korespondence, ale i vyjádření současníků, ne vždy pochvalná.
Jana Špačková se ve své knize věnuje též pozornost Herbenovu rodišti, sociálním poměrům, z nichž Jan Herben pocházel a také tehdejší pražské společnosti, v níž se pohyboval. Na příkladu Hostišova u Votic, kde si Herben zřídil letní byt, je vysvětlen český fenomén chalupaření. Hostišovská vila je představena jako místo setkávání a v letech první světové války také jako jedno z „hnízd“ českých „Mafiánů“.
Součástí knihy jsou fotografie a další obrazový materiál, jež je zveřejněn vůbec poprvé.
Kniha je k dostání v Městském kulturním centru Votice, v Nakladatelství Nová forma, v knižním e-shopu https://www.stahuj-knihy.cz/ nebo na webu https://janaspackovaknihy.webnode.cz/.