Ukázka mojí práce - knižní recenze

Knihy jsem začala recenzovat v roce 2010 pro portál www.knihovnice.cz, od roku 2015 opět recenzuji knihy pro různé knižní webové portály. 
Odměnou je mi recenzní výtisk. 
 
Stále vítám spolupráci s knižními portály a nakladatelstvími - pro více informací mě prosím kontaktujte.