Novinky 2016

Rozhovor o knize o Janu Herbenovi v Benešovském deníku:

 
 
 

INFORMACE O NOVĚ PŘIPRAVOVANÉ KNIZE:

 
 

PRO PŘIPRAVOVANOU PUBLIKACI O PROMĚNĚ VOTIC
 VE FOTOGRAFIÍCH  VE 20. STOLETÍ

HLEDÁM JAKÉKOLI FOTOGRAFIE, PŘÍPADNĚ KRESBY, VEDUTY APOD., DOKUMENTUJÍCÍ PROMĚNU VOTIC, PŘÍPADNĚ SOUČASNÝCH VOTICKÝCH OSAD DO ROKU 1990.

OSKENOVANÉ MATERIÁLY PROSÍM ZASÍLEJTE NA jana.spalenkova@gmail.com, POKUD MOŽNO I S KRÁTKÝM POPISEM TOHO, CO JE ZOBRAZENO (ZA POMOCI PAMĚTNÍKŮ A KRONIK BUDOU INFORMACE UPŘESNĚNY).

FOTOGRAFIE BUDOU UVEDENY V PŘIPRAVOVANÉ PUBLIKACI, VČETNĚ PODĚKOVÁNÍ TĚM, JEŽ JE POSKYTLI.

ZÁROVEŇ VZNIKNE DIGITALIZOVANÝ ARCHIV DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍ (VEDUT, KRESEB) VOTIC, DÍKY NĚMUŽ BUDE PROMĚNA MĚSTA ZACHOVÁNA PRO DALŠÍ GENERACE.