Kniha o Bronislavě Herbenové prošla 24. března křtem

Ve votické městské knihovně se 24. března konal křest knihy Deník Bronislavy Herbenové, spojený s besedou (přednáškou) a čtením pasáží z deníku. Děkuji Kamile Čadové, z jejíhož popudu setkání vzniklo, knihovnicích Evě Křížkové, Vladimíře Kramperové a Janě Zelenkové a ředitelce MKC Votice Janě Hejhalové. Poděkování patří též pravnučce Bronislavy Herbenové Anně, která se besedy zúčastnila a přečetla pasáž z deníku své prababičky.